Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Napoleonschuur

Napoleonschuur Scharendijke

Napoleonschuur

De volgende stukken betreffen de informatie over de Napoleonschuur. Als naslagwerk en informatie hebben wij de relevante stukken op deze site gerubriceerd weergegeven. Hierbij is zo veel mogelijk de datum volgorde aangehouden. Door met muis over items te gaan en te klikken kunt u relevante documenten openen.

A) Twee jpg’s, foto1 van veldboeken en foto 2 van veldboeken. Plus de geschiedenis van de schuur. Dit betreft de vroegste info over de keet/schuur in het Repart en is het bewijs van de leeftijd van de Schuur. Ook is nog aangegeven in de veldboeken dat daarvoor ,in de 17e eeuw, ook al een keet op deze plek stond.

B) Op 7 feb. 2019 werd de motie tegen sloop van de schuur en de stemming, de motie wordt verworpen.

C) Brief 24-2 van dorpsraad aan Gemeente.

D) Op 3 juli2019 brief gemeente aan dorpsraad, toestemming voor onderzoek naar mogelijkheid restauratie en exploitatie, uitstel sloop voor 6 maanden.

E) Brief 2juli 2019 van Boei aan gemeente met aanbod voor overleg restauratie en overname Schuur.

F) Brief 5 augustus 2019 ingediende zienswijze ( =bezwaar ) tegen sloop door Vogelwacht.

G) Verslag brainstorm overleg met organisaties voor behoud monumenten en landschap, 21 aug.2019, waarbij de randvoorwaarden voor gebruik van de Napoleonschuur /Repartschuur werden vastgesteld.

H) Plandocument van initiatiefgroep voor behoud van Napoleonschuur, 1 dec. 2019, gepresenteerd aan wethouder op 13 dec.2019

I) Persbericht van gemeente na indienen plan 12 feb.2020

J) Open brief van initiatiefgroepen gepubliceerd in PZC.

.

Gallery